Utan ersättning trots utredning

Åsa Höckenström är ett av alla de 700 fall som får sin sjukpenning eller sjukersättning ifrågasatt av försäkringskassan. Trots försäkringsmedicinsk utredning som visar att hon inte kan ta ett vanligt jobb på grund av sin astma, står hon nu utan ersättning.

Fram till 2008 har Försäkringskassan som mål att halvera sjuktalen och allt fler får sin rätt till sjukpenning ifrågasatt. Och bara under förra året förlorade 700 personer i länet sin ersättning (sjukpenning eller sjukersättning).

En av alla dessa är Åsa Höckenström i Umeå som efter åtta år med sjukersättning fick sin ersättning indragen förra året. Detta trots att läkare och en Försäkringsmedicinsk utredning klart säger att hon inte kan arbeta på grund av att hon har svår astma och är överkänslig mot damm och lukter.

Försäkringsläkarens bedömning gäller
Men försäkringskassans läkare anser att Åsa kan ta ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. En åsikt som Åsa Höckenström inte förstår.
– Hur han kan ta de besluten när han inte ens har träffat mig och verkar läsa läkarintygen, undrar hon.

Försäkringsläkaren ska inte undersöka patienterna säger Mikael Broman på försäkringskassan.
– Läkarna träffar ju patienten medan försäkringsläkarna ska titta på dokumentationen, att den klarar de krav, är så utfyllig som den ska vara.

Att Åsa Höckenströms läkare klart och tydligt skriver i läkarintyget att hon inte klarar av att arbetat på grund av att hon lider av svår astma och reagerar starkt på lukter och rök spelar ingen roll eftersom försäkringsläkaren anser att hon kan arbeta.

Blev inget av med anpassat arbete
Nu är det inte bara Åsa läkare som anser att hon är för sjuk att arbeta. Försäkringskassan har även skickat henne till Försäkringsmedicinskt centrum i Piteå som undersökt henne. Även där kom man fram till att hon inte kan klara av ett normalt jobb Möjligen skulle hon klara av att jobba halvtid under förutsättning att det är ett särskilt anpassat arbete med lönebidrag. Något Åsa själv gärna vill få hjälp att få, men som hon inte fått.

Detta trots att försäkringskassan enligt regelverket ska hålla ett så kallat avstämningsmöte med arbetsförmedlingen för att se till att de båda myndigheterna är överens om att Åsa verkligen kan ta ett arbete. Mikael Broman vill inte kommentera det enskilda fallet men säger såhär:
– Jag vill påstå att vi genomför de möten och samplaneringar som vi ska göra, och vi även borde ha gjort det i det här fallet.

Överklagar beslutet
Eftersom Åsa Höckenström inte fått ett arbete och inte får någon sjukersättning står hon sedan årskiftet utan inkomst.
– Jag har ju ingen ersättning alls, utan det är ju att vända sig till soc då, säger Åsa Höckenström som överklagat försäkringskassans beslut till länsrätten.

Totalt överklagade 437 fall förra året. Länsrätten ändrade i sin tur Försäkringskassans beslut helt eller delvis i nästan hälften av dem, 191 fall.

Reporter Lennart Odhström