Metall till motattack i gruvkonflikten

IF Metall går till motattack i den pågående olovliga gruvstrejken. Enligt vice ordförande Leif Ohlsson har gruvföretaget LKAB brutit mot avtalet. LKAB avbröt tidigare de lokala löneförhandlingarna och lade ensidigt ut förslaget till fördelning av lönerna.

- Därmed gör de sig skyldiga till felaktigheter enligt avtalet som vi ser det, säger Leif Ohlsson till TT.

Under förmiddagen träffar han motparten, Gruvornas arbetsgivarförbund, i centrala kansliöverläggningar i Stockholm.

TT: Men LKAB hade väl rätt att avbryta förhandlingarna och hänföra dem till central nivå?

-Jo, men frågan är om det var det bästa i det här läget, säger Ohlsson.

IF Metall säger sig inte stå bakom den vilda strejken i Kiruna och Malmberget.

-Det här är naturligtvis en oerhört besvärlig situation, säger Ohlsson.