Kristdemokraterna vill mobilisera folket mot Ön-bygge

Det skall bli folkligt motstånd mot för stor stadsbebyggelse på Ön i Umeå. Det lovar kristdemokraternas Anders Sellström.

Anders Sellström sitter inte med i Umeå kommuns Näringslivs- och planeringsutskott - men det gör moderaterna och socialdemokraterna som kommit överens om att gå vidare med en mittemellan tät stadsbebyggelse.

Anders Sellström tänker göra motstånd. Han och kristdemokraterna vill ha kvar Ön som en oas för stressade umeåbor.

Umeås motsvarighet till New Yorks central park är vad Anders Sellström vill ha på Ön tillsammans med en försiktig förtätning som det heter.

Av de fyra fem alternativ till bebyggelse på Ön är det det försiktigaste för kanske ett par tusen tusen nya boende som Kd vill förverkliga, medan den förtätning som nu är på väg ligger uppemot 6 - 7000 boende. Det byggande på Ön som nu skall utredas vidare till en samrådshandling för Umeås befolkning att diskutera och bifalla eller protestera emot har motståndare hos flera partier. Och då lutar det mot en majoritet som kör över en minoritet. När badhusplaceringen i centrala Umeå beslutades talades om nödvändigheten av brett samförstånd.

Ett fullmäktigebeslut om detaljplan är tänkt att fattas innan årsskiftet.