Landets utbildningar till psykoterapeut döms ut

Umeå universitet är ett av 14 lärosäten som får kritik för sina psykoterapeut-utbildningar i en utvärdering av Högskoleverket.

Universiteten har sådana allvarliga brister i sina psykoterapiutbildningar att Högskoleverket hotar dra in examensrätten.

Det är främst inriktningen mot barn- och föräldraterapi som får kritik av verket.

En annan del av kritiken handlar om behov av fler lärarträffar, bättre utvärdering av handledningen av studenterna och att psykiatrisk diagnostik ska ha större utrymme än nu.