Stora protester mot vindkraftverk utanför Tärnaby

En storkonflikt om vindkraft i fjällen är under uppseglande. När utbyggnadsplanerna för den hittills största vindkraftsparken på kalfjället presenterades på ett välbesökt samrådsmöte möttes det av ett kompakt motstånd.

Norskägada företaget Fred Olsen Renewables vill bygga 66 vindkraftverk på Södra Storfjället sydväst om Tärnaby. Både rennäringen och ortsborna motsätter sig planerna fullständigt. För bolaget är däremot området högintresant på grund av vindförhållandena och närheten till kraftledningsnätet.

Sune Enoksson med samiska rötter på Södra Storfjället kallar projektet en själslig förolämpning mot en kulturbygd. Carl Mustad projektansvarig hos Fred Olsen Renewables säger att motståndet var väntat men att projektet fortsätter som planerat.