Fler hörselskadade i länet

Antalet hörselskador ökar kraftigt i hela landet. Idag uppger över 1,1 miljon människor i Sverige att de hör dåligt.

I Västerbotten finns idag drygt 39.000 hörselskadade, allt från mindre hörselnedsättning till dövhet.

En färsk rapport från de hörselskadades riksförbund visar att ökningen sker främst bland yrkesverksamma kvinnor.

- Många kvinnor jobbar idag i bullriga klassrum eller dagislokaler och har varit sämre än männen på att skydda sig mot störande ljudmiljöer, säger Britt Inger Lundsteth ordförande för de hörselskadades lokalförening i Skellefteå.