Arbetslösheten minskar

Arbetslösheten minskar i länet och antalet nyanmälda lediga arbeten ökar. Det visar ny statistik från länsarbetsnämnden.

Arbetslösheten har minskat med drygt 20 procent på ett år. I april var 4 998 personer i Västerbottens län arbetslösa, vilket motsvarar 3,0 procent i fjol var den siffran 3,8 procent.

Antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökar däremot i länet 270 var långtidsarbetslösa i april i år mot 101 i fjol.

Antalet nyanmälda lediga arbeten var 1210 stycken i april i år,vilket var 467 fler än samma tid i fjol.