Ombud i Botniabaneproccessen slutar

Naturskyddsföreningens och Sveriges ornitologers juridiska ombud i Botniabaneprocessen lämnar sitt åtagande.

Doktorn i miljörätt Christina Hörnberg Lindgren från Umeå som fört naturskyddsföreningens och ornitologernas talan har anställts på Miljödepartementet i Stockholm ett och ett halvt år framåt. Som myndighetsföreträdare kan hon inte företräda ett partsintresse i den pågående processen om Botniabanans dragning in mot Umeå söderifrån.

Christina Hörnberg Lindgren doktorerade i miljörätt vid den juridiska institutionen i Umeå 2005.