Robertsfors satsar på entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap ska bli viktigare och utvecklas i Robertsfors kommuns skolor.

Under två år har landsbygdskommuner i Estland, Lettland, Litauen - Norge och Polen, samt Sverige, träffats för att utveckla det kommunala arbetet och främja landsbygdsutveckling

Från svenskt håll är det kommunerna Tranemo i söder och Robertsfors i norr som nu åker till Litauen för att utvärdera och avsluta projektet Innovation Circle.

Hans Lindgren är socialdemokratiskt oppositionsråd i kommunen säger till P4 Västerbotten

- att Robertsfors satsat på skolan och att eleverna kommer att märka att det kommer att satsas på entreprenörskap och även att annan pedagogik kan komma att användas i olika sammanhang.