Stroke slår hårdast mot lågutbildade

De lågutbildade äldre löper dubbelt så hög risk att drabbas av stroke. Och för den som får stroke är det tre gånger högre risk att dö av sjukdomen om man är lågutbildad. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

En förklaring kan vara att lågutbildade ofta har svårare att påverka levnadsvillkor som exempelvis arbetssituation och inkomst. Att röka, äta dåligt och ha dålig tillgång till sjukvårdens förebyggande resurser är också vanligare bland lågutbildade än andra.