Nytt projekt ska hjälpa kvinnor in i styrelserna

Fler kvinnor ska in i företagens styrelse - det är målet för ett nytt projekt där 15 kvinnor i Norr- och Västerbottens län ska få praktikplats.

Efter ett år som praktikant och adjungerad styrelseledamot ska de femton vara mentorer för en ny kull praktikanter.

dag finns en stor efterfrågan av styrelsearbete hos arbetsgivarna och hittills har man lyckats få praktikplats till elva av de femton deltagarna,

-Det har inte gått lika lätt som vi hade hoppats på, många företag vill inte ha in externa styrelseledamoter, säger projektledare Annica Bray

Bakom projektet står Skellefteå kommuns tillväxtskommun och organisationen Styrelseakademin Norr och det hela finansieras av justitiedepartementets jämställhetsbidrag.

Vattenfall Inlandskraft är ett bolag som visat intresse för projektet.

-Norrlands inland och företagsamheten är väldigt mansdominerad och det här är ett bra sätt att öka mångfalden och få in fler kvinnor, säger Jeanette Lundqvist, kommunikatör och företagsutvecklare vid Vattensfalls Inlandskraft AB.