Robertsfors kommun satsar på att minska utsläppen av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser ska minska i Robertsfors. På sikt vill Robertsfors kommun minska energiförbrukningen med 25 procent och den energi som används ska vara förnyelsebar.

För att klara av målen har kommunen anställt en energikonsult som ska fungera som bollplank när kommuntjänstemän, politiker och kommuninvånare ska göra nya energival.

Det handlar om frågor vid kommunala upphandlingar eller frågor om hur man byter till fjärrvärme.

Förhoppningarna från kommunens sida är att deras sätt att arbeta för miljön ska vara en mall för andra kommuner när de ska starta upp sitt miljöarbete.