Kvinnojourernas veksamhet kan påverkas av dom idag vid tingsrätten i Eksjö

I dag  kommer domen som kan komma att skaka kvinnojourrörelsen i Sverige. Tre jourkvinnor och en rektor från Tranås får idag veta om de begick ett brott när de hjälpte en kvinna att gömma sina barn undan deras pappa i flera års tid. Detta trots att pappan tilldömts vårdnaden av sina barn.

Med hjälp av kvinnojouren i Tranås höll sig en kvinna och hennes två barn gömda i sex år medan barnens pappa hoppades att polisen skulle kunna hjälpa honom hitta barnen. De fyra åtalade kvinnorna i Tranås hävdar att de inte handlat med något brottsligt uppsåt. De ville bara hjälpa kvinnan, inte medverka till att hon begick ett brott och hade de känt till fakta hade de handlat annorlunda.

De tre jourkvinnorna i Tranås bör dömas till fängelse, det tycker åklagaren i Eksjö tingsrätt. Mimistraffet för grov egenmäktighet med barn är sex månaders fängelse. Samma gäller medhjälp till brott.

Gunilla Nordenfors arbetar på kvinnojouren i Umeå hoppas på att det inte blir en fällande dom. Om det blir så kan det göra det mycket svårt att bedriva verksamheten  i framtiden eftersom kvinnojourerna inte har möjlighet att göra egna utredningar om händelser som den i Tranås.

Reporter Filippa Armstrong