RG-line jagas av kronofogden

Kvarken-rederiet RG Line jagas av finska kronofogden för en fordran på drygt 37 000 euro - cirka 400.000 svenska kronor.

Det här berättar finska radion Vega i dag.

Det är en skuld som ett verkstadsföretag vill ha betald men enligt rederiets Börje Lassfolk är man inte nöjd med det reparationsarbete som gjorts.

Under lite mer än ett år har RG Line fått 13 anmärkningar i finska utsökningsregistret. I tolv av fallen är det skatteverket som haft fordringar på rederiet, berättar Vega.