Lagmannen kommenterar domen

Det finns inte någon laglig plikt för kvinnojourer eller andra att ifrågasätta kvinnors berättelse. Det betonade lagmannen i Eksjö tingsrätt, Charlotte Brokelind, när hon mötte pressen direkt efter domen.

Lagmannen i Eksjö tingsrätt, Charlotte Brokelind, mötte direkt efter domen pressen för att förklara rättens ställningstagande. I försvarsadvokaternas pläderingarna pekade de på möjligheten att rätten kunde välja en mildare rubricering på det brott som kvinnorna misstänktes för. I så fall skulle händelsen ha varit preskriberad.

Den diskussionen förde aldrig rätten inför sin dom.
– Eftersom åklagaren inte kunde visa att kvinnorna visste om att mamman inte hade vårdnaden om barnen, så behövde vi inte ta den diskussionen, sade Charlotte Brokelind.

Hon betonade att det inte finns någon laglig plikt för kvinnojourer eller andra att ifrågasätta kvinnors berättelse. Det finns heller inga särskilda krav på kvinnojourer, de bedöms som vilka privatpersoner som helst.

När det gäller den före detta rektorn var frågan lite mer komplex, medgav Brokelind.

Rektorn hade så småningom fått kännedom som de rätta förhållandena och hon hjälpte också kvinnan med ett hyreskontrakt, som skrevs i rektorns namn. -Men det kontraktet fick aldrig någon betydelse, sade Brokelind.

Dessutom var det ju rektorn som till slut fick kvinnan gripen och avslöjad. Det vägde positivt i rättens bedömning av hennes handlingar.

De tre från kvinnojouren har jobbat vidare precis som vanligt under rättsprocessen. En av dem var aktiv jourkvinna för en hjälpsökande så sent som för bara någon dag sedan.

De försäkrar att de inte oroat sig så mycket för vad en fällande dom skulle ha kunnat innebära.
– Inte för mig, men väl för väl för mina barn. Det är klart jag har funderat över vad som händer med dem om jag blir frihetsberövad, sade Ingela Engstrand.

Artikeln om den friande domen:

/TT