Byggstart på Vännäsvägen efter semestrarna

Projekteringen av ny beläggning på Vännäsvägen går vidare. Det behövs inte bara ny beläggning utan också nytt bärlager.

Per-Mats Öberg, projektledare vid Vägverket, säger till P4 Västerbotten att upphandlingen av arbetet kommer att gå ut i månadsskiftet maj-juni och att han räknare med att byggstarten blir som beräknat, efter sommarsemestrarna.

De prover som tagits under våren visar att vägen kommer att få, förutom en ny beläggning, ett nytt bärlager på en sträcka av totalt 200 meter.