50 vindkraftverk norr om Fredrika

Ännu en stor vindkraftspark som planeras i länet börjar ta form. Vindkompaniet vill bygga 50 vindkraftverk på berget Stor-Rotliden, en och en halv mil norr om Fredrika. Området ligger inte nära bebyggelse men några mindre byar finns i trakten.

Nu presenteras många nya vindkraftsplaner i länet. Även större parker planeras som den här som ligger i Åsele kommun men gränsar till Lycksele kommun. Vindkraftverken är av den största modellen, 150 meter höga.

Berget är som högst på över 570 meter och marken tillhör Sveaskog. Stor-Rotliden ligger bara några kilometer från kraftledningsnätet. Det finns både stamnät och mindre kraftledningar relativt nära berget som delvis är kalavverkat. Ett område som föreslås bli naturreservat ligger i området men kommer att undantas från vindkraftsutbyggnaden. Vindkompaniet arbetar med miljökonsekvensbeskrivningen och inbjuder berörd allmänhet till ett samrådsmöte i Fredrika den 22:a maj.

Vindkraftsparken kan inte ses från själva Fredrika men kommer att kunna ses från den höjd intill där Buddatemplet planeras, men avståndet är långt.

Vindkompaniet i Mörbylånga AB är ett av Sveriges största bolag som bygger vindkraftverk och har förutom Fredrika också planer på en park med 20 kraftverk på Bleikevare söder om Risbäck i Dorotea kommun.