Boende överklagar tillstånd att leta kärnbränsle

Ett norskt prospekteringsföretag vill undersöka förekomsten av uran och torium i området kring Bureberget, strax söder om Skellefteå. Företaget har fått ett så kallat undersökningstillsånd av myndigheten Bergstaten, men nu har ett antal boende i området överklagat tillståndet till länsrätten.

Både uran och torium kan användas som bränsle i kärnkraftverk. Området runt Bureå är sedan tidigare hårt belastat av nedfall från Rönnskärsverken, och de som överklagar är oroade över att lagrade tungmetaller ska frigöras både på land och på havsbotten.

Dessutom ligger området nära Bureå samhälle, och det finns oro att en brytning skulle sprida radioaktiva ämnen via luft och vatten.