Rönnmark i Umeå formar (s)kolpolitik

Kommularådet Marie-Louise Rönnmark i Umeå kommer att ingå i socialdemokraternas rådslag om skolan.

Den nya rådslagsgruppen ska ta fram en ”utbildningspolitisk plattform” som ska vara klar i höst. Det är på initiativ av socialdemokraternas nya partiledare Mona Sahlin som rådslaget bildas. Mona sahlin har bland annat sagt att den gamla skolpoltiken varit för flummig i väljarnas ögon.

En av frågorna som rådslaget ska arbeta med är att minska klyftorna mellan olika skolor. Det säger Marie Granlund vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.