Robertsfors kritiseras av länsstyrelsen

Socialnämnden I Robertsfors får kritik av länsstyrelsen för att den inte har ordnat med vikarie när en personlig assistent är sjuk eller frånvarande.

Det var  pappan till en funktionshindrad pojke som anmälde socialnämnden för att den inte ordnat vikarie när assistenten varit sjuk. Det innebar att pojkeninte kunde gå till skolan de dagar assistent saknades.

I sitt beslut skriver länsstyrelsen att ”det är av största vikt att den enskilde ska kunna lita på att den personliga assistenten kommer på utsatt tid” och om inte assistenten kan komma så ska vikarie ordnas.

Länsstyelsen anser också att kommunen nu måste göra så att liknande situationer inte inträffar i framtiden.

Pappan till pojken som blev utan assistent, säger ” att det känns skönt att rättvisan funge,rar”