Åsele tar emot fler flyktingar

Integrationsverket har svårt att hitta platser för de flyktingar som kommer till Sverige just nu. Det tänker Åsele göra något åt.

Åsele omprövar nu sitt beslut att inte ta emot flyktingar. För närvarande tar kommunen emot ensamkommande flyktingbarn. Nu överväger Åsele att också ta emot andra flykinggrupper i kommunen.