Tonårsaborterna ökar

Trots en liten ökning av antalet aborter i länet under fjolåret ligger Västerbotten fortfarande under snittet i Sverige både vad gäller det totala antalet aborter och tonårsaborter - det visar en sammanställning från Socialstyrelsen.

Totalt utfördes i länet 4 procent fler aborter under 2006 än under 2005.

Tonårsaborterna stod för den större delen av ökningen.