Just nu

Naturskyddsföreningen överklagar Botniabanedom

Naturskyddsföreningen ska överklaga miljödomen om Botniabanan. Det har man bestämt éftersom Naturskyddsföreningen ser allvarligt på intrånget i Natura 2000-området söder om Umeå.