Villaägarna vill satsa mer på solenergi

- Solenergi för att värma upp dit hus borde användas mer än vad som görs idag, säger Janne Norberg från Villaägarnas Utveckling AB

EU:s ministerråd antog i februari en handlingsplan för den europeiska energipolitiken.

Den tar ett helhetsgrepp på vad EU ska satsa på och är starkt kopplad till kampen mot växthuseffekten.

Bland annat ska energikonsumtion effektiviseras och minska med 20 procent fram till 2020.

- Solen är framtidens energi och är dessutom gratis, säger Janne Norberg.

Studieförbundet Vuxenskolan och kommunernas energirådgivare genomför nu kurser i hur du själv monterar din solfångare.

Mer om det här hör du i Espresso i morgon bitti.