Psykläkare kritisk mot okritisk utskrivning av Subutex

På grund av en omfattande illegal försäljning av subutex har socialstyrelsen lagt restriktioner på läkemedlet.

Det får nu bara skrivas ut av ett fåtal läkare inom psykiatrin men enligt Dagens Nyheter kan läkemedlet ändå skrivas ut av vilken läkare som helst, då apotekens kontroll är dålig.

Subutex ges idag till heroinmissbrukare som vill sluta droga. Läkemedlet har samma stimulans på hjärnan som heroin men kicken uteblir.

Som P4 Västerbotten tidigare rapporterat har Subutex blivit den vanligaste drogen bland ungdomar i Skellefteå.

Carl-Gustav Olovsson är chefsöverläkare inom psykiatrin på Skellefteå lasarett och ansvarig för stadens subutexprogram.

Han är kritisk till de läkare som lättvindigt skriver ut narkotikaklassade läkemedel.

-Jag skulle önska att alla läkare fick jobba på beroendeenheten med någon läkemedelsmissbrukare. Det är ett gissel, säger Carl-Gustav Olovsson, chefsöverläkare inom psykiatrin på Skellefteå lasarett.