KG Abramsson fick inte dra av för telefonen

Skatteverket godkänner inte avdrag för prenumeration av lokala dagstidningar, telefonsamtal, hyra av digital utrustning och kostnader för utskriftsarbete.

Socialdemokratiska riksdagsledamoten KG Abramsson som nekas avdrag på drygt 30 000 kronor. Enligt Skatteverket rör det sig om personliga levnadsomkostnader och därför avslår verket Abramssons yrkanden.