Stoppa järnvägsbygget nu! Det kräver byborna i Degernäs

Idag begärde markägarna söder om Umeå att Banverkets tillstånd att börja bygga Botniabanan över Degernässlätten upphävs. Det är en begäran om så kallad inhibition som markägarnas advokat Björn Rosengren lämnat in. Samtidigt har han överklagat Miljödomstolens senaste dom.

Björn Rosengren har också begärt att Miljööverdomstolens sammansättning av ledamöter ändras, på samma sätt som Miljödomstolen gjorde vid rättegång två.

Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening har också överklagat miljödomstolens beslut att tillåta järnvägsbygge över södra Degernässlätten.