Just nu

Stora skillnader i betygssättning

Vilken skola du går på kan bestämma vilket betyg du får. Skillnaderna mellan Umeås skolor är stora. Det visar läraren Torbjörn Helleberg som själv undersökt betygssättningen, vilket länsmedierna rapporterar om.

Helleberg har studerat knappt tusen gymnasieelevers prestationer, jämfört med vilka betyg de hade i nian, och vad man kunde förvänta sig att de skulle prestera på gymnasiet.

Några slutsatser är att Carlshöjds elever klarar sig bra både i nian och på gymnasiet, att Ålidhems elever klarar sig bättre på gymnasiet än förväntat. Och tre skolor skiljer ut sig genom att i nian ge betyg som sedan inte motsvaras av elevens prestation på gymnasiet, de skolorna är Hörnefors, Linnéa och Ersäng.