Sjukskrivna ska få snabbare hjälp av landstinget

En koordinator vid varje vårdcentral och sjukstuga i länet ska hjälpa personer som är sjukskrivna att få hjälp i tid.

Trots att sjukskrivningsfrågor egentligen inte är en prioriterad arbetsuppgift inom hälso och sjukvården så har frågan hög prioritet av landstingsledningen.

Att hjälpa och lotsa personer som söker sjukvård rätt är en del av det som landstinget arbetar med för att enskilda inte ska fastna i långa sjukskrivningar.

Och bra läkarintyg är viktigt för att sjuka ska få ersättning eller annan hjälp, det säger Annie Hansen Falkdal processledare landstinget arbete med att hantera sjukskrivningar.

Bättre läkarintyg är bara en del av det som landstinget kan bli bättre på för att hjälpa sjuka. Annie Hansen Falkdal som under sina trettio år inom landstinget har mött åtskilliga som gått sjukskrivna länge  och som 2005 var klar med sin forskning om varför inte sjukskrivna får hjälp i tid är nu processledare för landstinget arbete med att förbättra det. Att ha en koordinator på varje vårdcentraler och sjukstuga är en puzzelbit i omhändertagandet

Landstingets arbete med sjukskrivningar är också en följd av den överenskommelse som finns mellan staten och landstingen om åtgärder för att minska sjukfrånvaron och minskad sjukfrånvaro i länet gav landstinget vid årsskiftet 32 miljoner kronor, pengar som används till utbildning av personal och att kunna hjälpa snabbare.