Kommunalt budgetförslag från (s) i Umeå

Socialdemokraterna i Umeå vill att kommunen investerar tre miljarder kronor de närmaste tre åren. Detta enligt sitt förslag till ny budget som presenterades igår. Bland investeringarna finns utbyggnad av förskolan och stor ombyggnad av Dragonskolan, ny curlinghall och sporthall vid Gamliavallen.

När det gäller fördelning till nämnderna nästa år vill socialdemokraterna totalt satsa 81 miljoner kronor extra. Mest får socialnämnden 35 miljoner, för och grundskolenämnden får 8 miljoner kronor.

Nästa vecka presenterar oppositionspartierna sina budgetförslag.