Centern vill ha fler platser på läkarutbildningen

Läkarutbildningen i Umeå behöver byggas ut, det anser Centerpartiet i länet.

Utbildningen är viktig eftersom det ofta saknas läkare på vårdcentraler i länets inland och de läkare som utbildas i Umeå ofta stannar i närområdet.

Länscentern uppmanar nu därför regeringen, att så snart som möjligt besluta om att lägga fler läkarutbildningsplatser i Umeå.