Betydelsen av livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt ska undersökas

Skelleftebor ska undersökas om vilken effekt livsstilsförändringar kan ge för dom som rehabiliterats efter en hjärtinfarkt.

Det är Mittuniversitetet tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas riksförbund som ska undersöka 100 patienter i Skellefteå och Sollefteå.

Patienterna deltar i gruppaktiviteter kring motion, stresshantering och rökavvänjning efter avslutad rehabilitering. Dom ska sedan jämföras med grupper av patienter som inte deltar i livsstilsgrupper av det här slaget.