Riktlinjer testas i Västerbotten

Västerbottens län kommer att vara ett av tre län som ska testa Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukskrivningar.

De nya Försäkringsmedicinska riktlinjerna för omkring 100 diagnoser ska vara klar i höst och tanken är att riktlinjerna ska vara ett stöd för läkare vid sjukskrivning.

Västerbottens län har tillsammans med Kalmar och Östergötland kommit längst med arbetet att arbeta med just sjukskrivningar och därför har Sveriges kommuner och landsting utsett länen som pilotlän.

Under två veckor i juni ska några vårdcentraler testa de nya riktlinjer som planeras. Riktlinjer som bland annat ska ge vägledning för hur länge man kan vara sjukskriven för olika besvär det säger Annie Hansen Falkdal som är processledare för landstingets arbete med sjukskrivningar.

Annie Hansen Falkdal tror inte att de nya riktlinjerna ska vara till nackdel för patienten. Men om läkaren tillsammans med patienten kommer fram till att det krävs längre sjukskrivningstid, så ska det tydligt framgå i underlaget till Försäkringskassan.

Syftet med de nya riktlinjerna är undvika att patienter som är föremål för en sjukskrivning hamnar i långa sjukskrivningar.