Slut på EU pengar

Nu är EU pengarna till Övre Norrland slut för den här gången. EU: s strukturfond ”Mål 1” har gjort sitt och under sju år motsvarar satsningarna nio miljarder varv en dryg tredjedel kommit från EU.

Länsstyrelserna i Norr och Västerbotten är mycket nöjda med vad som åstadkommits med EU pengarna. De beräknar att 2500 nya företag och 8000 nya jobb har skapats av satsningarna.

Nästa år väntas nästa möjlighet att få EU bidrag vara igång. Det programmet heter ”Mål 2” och blir något mer begränsat och mindre än vad Mål 1 har varit.