Hobbykurser ok så länge grunden är godkänd

Skolminister Jan Björklund, folkpartist, vill begränsa valet till profilskolor. Han anser att de lokala utbildningarna har utvecklats till rena hobbykurser och ett förtäckt glesbygdsstöd.
– Det är inget fel med så kallade hobbykurser så länge grundutbildningen är godkänd, säger, Erold Westman, vänsterpartist och ordförande i fritid-kultur- och utbildningsnämnden i Storuman.

Det var den förra regeringen som tog fram frisöket bland annat för att kommunala och friskolor skulle få mer likartade villkor. Konkurrensen om eleverna har hårdnat i samma takt som elevkullarna blir mindre och friskolorna allt fler. För många kommuner har frisöket setts som en möjlighet att konkurrera på lika villkor med friskolorna som idag får ta emot elever från hela Sverige.

Frisöket är tänkt att ge elever möjlighet att söka till landets alla kommunala gymnasieskolor utan att kommunen där de bor kan säga nej.

I veckan väntas riksdagen besluta att införa frisök med start till höstterminen 2008. Nu säger skolminister Jan Björklund till Dagens Nyheter att han inte kan tvinga andra kommuner att betala utbildningar och inackorderingsbidrag till hobbykurser utan tydligt arbetsmarknadsbehov. Hundratals inriktningar i den kommunala gymnasieskolan kommer inte att omfattas av frisöket när det nu införs.