Julklappar också i familjer med försörjningsstöd

Barn som lever i familjer med försörjningsstöd, alltså socialbidrag, ska också kunna följa med på skolutflykt eller få en julklapp. Det tycker Socialstyrelsen som vill ta större hänsyn till barnens behov.
– Så jobbar vi redan här i Vilhelmina, det säger Maria Kristoffersson, centerpartistisk ordförande i socialnämnden.

– Med lagen i ryggen blir det lättare för den enskilde handläggaren att ta beslut, säger Maria Kristoffersson, centerpartistisk ordförande i socialnämnden i Vilhelmina.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd är det i dag i första hand föräldrarnas situation som utreds och prövas.

Men även om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket beslut som fattas, ska det alltid beaktas, utredas och redovisas.