Mer resurser behövs till vård av de med Skelleftesjukan

Patientföreningen FAMY i Skellefteå kräver ökade resurser av landstinget för vården av de som drabbats av skelleftesjukan. Idag kan Skellefteå lasarett inte ta emot alla som behöver vård och många hänvisas vidare till Universitetssjukhuset i Umeå.

Föreningen anser detta omänskligt med tanke på avståndet och de täta besök som krävs. Sjukdomen är dödlig och enda sättet att stoppa sjukdomsutvecklingen är levertransplantation.  Idag bär cirka 8.000 personer på anlaget i de två nordligaste länen och av dessa har cirka 250 sjukdomen.

I Sverige diagnostiserades det första fallet av Skelleftesjukan på 1950-talet. Sjukdomen tros ha kommit till Sverige och Skellefteå via sjömän från Portugal och heter egentligen Familjär amyloidos med polyneuropati, även kallad FAP. Sjukdomen är ärftlig och mindre än en tio anlagsbärare blir sjuk. Symptomen varierar men oftast börjar det med bortdomnande fötter och händer samt svår värk, därefter sker en successiv förlamning. Även köld-, värme och beröringsupplevelser försvinner. Så småningom angrips kroppens alla organ. Idag finns endast två läkare i länet med kunskap om sjukdomen, nåt som är på tok för sårbart anser patientföreningen FAMY. Jan Wikström är överläkare vid medicinavdelningen på Skellefteå lasarett och medger att resurserna inte räcker till