Jordbruksverket återbetalar

18 lantbrukare i länet får pengar tillbaka efter en dom i Högsta domstolen. Enligt domen ska Jordbruksverket betala tillbaka pengar för att de felaktigt krävt dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd.

Av tusentalet lantbrukare i landet finns alltså arton i länet. Totalt är det 13 miljoner kronor som Jordbruksverket felaktigt har krävt jordbrukarna på. Utöver att återbetala de pengarna är Jordbruksverket också nu skyldigt att betala mellan fem och sex miljoner i räntekompensation.