Sjukvårdens semesterplanering snart klar

Det är väldigt små marginaler i sjukvårdens semesterplanering under sommaren

- blir det akut sjukfrånvaro bland personalen eller om det kommer fler patienter än beräknat, då måste folk kallas ut på övertid. Det berättar Ann-Christine Sundberg som är chef för den specialiserade vården i länet.

Semesterplaneringen är i det närmaste klar med undantag för akuten i Skellefteå, geriatriken i Umeå och medicinkliniken. Antalet vårdplatser minskas till ungefär två tredjedelar mot normalt medan hälften av personalen har semester, vilket inte är en helt enkel ekvation att få ihop.

- Det fungerar eftersom alla gör ett heroiskt arbete, säger Ann-Christine Sundberg.