Drama i Umeälven igår kväll

Tio personer som var ute och fiskade i Umeälven i jämnhöjd med Kåddis hamnade i livsfara när vatten släpptes på från Stornorrfors. Ingen av dem hörde den den varningssignalen som ljuder när dammluckorna öppnas.

Vattnet steg över en meter på bara några minuter när personalen på kraftverket öppnade dammluckorna. Ungdomarna larmade räddningstjänsten med mobiltelefon och kunde undsättas med livräddningsbåt. Samtidigt kontaktades kraftverkets personal så att vattentillförseln kunde strypas. Samtliga klarade sig oskadda.