Studenter kan tvingas leva på socialbidrag i sommar

Ändrade regler i a-kassan som bland annat innebär att  det inte längre är möjligt att få a-kassa under loven kan innebära att det blir svårare för de som kommer från arbetarklassen att studera på universitet.

Det tror i alla fall Daniel Westman student vid Umeå universitet

Men sådana konsekvenser tror inte Maria Lundqvist-Brömster (fp) riksdagsledamot på att den slopade rätten för studenter att få a-kassa kommer att få.

A-kassan förändrades vid årsskiftet och från och med den 21 maj har man på socialtjänsten i Umeå tillsatt två extra handläggare som särskilt ska finnas tillhands för studenter.

- Förändringar i a-kassan kan leda till att allt fler studenter kommer att behöva vända sig till oss på socialtjänsten för ekonomiskt bistånd, det sägerLeif Karlsson, områdeschef på socialförvaltningen i Umeå.