Gamla gruvor kan få nytt liv

Gruvnäringen är glödhet och undersökningstillstånden strömmar in. Höga råvaropriser gör att gamla nedlagda gruvor blir intressanta och öppnas igen. Ny teknik och ny kunskap gör att gruvor som tidigare bedömts som olönsamma nu kan få nytt liv.