Sämre luft på bygget än i stadstrafik

Svenska industriarbetare utsätts för 1000 gånger mer farliga partiklar jämfört med utsläppen på Sveriges smutsigaste gata. Det visar mätningar som tidningen Dagens Arbete har gjort. Men trots att dammet på landets industrier kan leda till olika allvarliga sjukdomar så handlar samhällsdebatten i dag mest om den förorenade utomhusmiljön.

Dammet är bara en del av en byggnadsarbetares arbetsmiljö. I en alldeles ny rapport, säger två forskare vid Chalmers i Göteborg att samhället måste börja ställa högre krav på byggföretagen.

De menar att det i dag är kortsiktiga ekonomiska intressen som får byggföretag att i vissa fall prioritera bort arbetsmiljön och säkerheten.

Och de straffavgifter, så kallade viten, som Arbetsmiljöverket lägger på projekt med stora brister döms i realiteten mycket sällan ut och därför föreslår forskarna hårdare tag. Det ska kännas ekonomiskt om man slarvar med arbetsmiljön.