Läkare i Umeå slarvade med journalföring

En Umeåläkare slarvade med journalen för en kvinnlig patient och bör få en erinran för det.

Det är Länsrätten som med det utslaget mildrar ett avgörande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som ville utfärda det allvarligare ”varning”.

En kvinna gick 2003 till Bröstakuten ett frivilligprojekt som var ett samarbete mellan Cancer- och trafikskadades riksförbund och universitetssjukhuset i Umeå.

Kvinnan hade känt en misstänkt knöl i ett bröst. Vid det här besöket informerade hon om att åtminstone en kvinnlig släkting haft bröstcancer. Men läkaren kände ingen knöl eller något annat onormalt, utan tyckte att det skulle räcka med den planerade mammografiscreeningen fem månader senare. Eftersom läkaren inte upptäckte några förändringar gjorde han inte heller någon journalanteckning om släktsjukdomen enligt de regler som gällde detta projekt.

Vid den senare mammografikontrollen upptäcktes en cancertumör på samma ställe som kvinnan känt förändringen.

Kritiken från Länsrätten gäller att läkaren borde ha fört in i journalen att kvinnan hade cancer i släkten och andra relevanta uppgifter. Att han inte gjorde det kan ha försenat upptäckten cancertumören.

Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd har tidigare bedömt fallet allvarligare och ansett att läkaren borde få en varning i stället för oaktsamhet i yrkesutövningen. Det överklagade läkaren.

Nu kritiseras läkaren av Länsrätten för att journalföringen varit bristfällig, men rätten nöjer sig med en erinran som påföljd.