Kvigor på grönbete i Frostkåge

I går klockan var det ett officiellt kvigsläpp från kvighotellet i Frostkåge strax norr om Skellefteå.

Det är bröderna Sören och Anders Lundström som startat versksamheten, och i går fick kvigorna komma ut på grönbete inför ett drygt hundratal personer som samlats för att titta på.

Kvighotellet tar hand om andra bönders kvigor och föder upp dem och leverar tillbaka dräktiga kvigor till bönderna