Att öppna gruvor tar tid

Utländska prospekteringsföretag leter efter ovanliga metaller som niob i länet. Men det är inte bara ovanliga metaller som bolagen letar efter. Idag prospekteras det också efter järn det berättar Svante Holmgren som tidigare arbetat inom Bolidens gruvor men som idag arbetar för IUC Dalarna.

Svante Holmgren tror att det kan öppnas nya gruvor där man bryter järn.

Men steget från att hitta ett fynd och sedan börja bryta tar tid och kostar en hel del pengar.

Men på grund av de höga metallpriser som är idag så anser bolag det lönsamt att öppna både nedlagda och nya gruvor.

Här i länet har det bland annat öppnats två gruvor på kort tid.

Men Svante Holmgren varnar för att när väl metallpriserna sjunker så kan läget se helt annorlunda ut och bolagens intressen för att öppna gruvor i Sverige kan minska.