Kvinnor provar på jobb inom räddningstjänsten

I helgen testade 14 kvinnor hur det är att jobba på räddningstjänsten i Skellefteå.

Räddningstjänstens personal är klart mansdominerad över hela landet, och syftet är att locka fler kvinnor och människor med invandrarbakgrund till yrket.

Emma Hedlund var en av dom som testade jobbet på räddningstjänsten: