Miljödomstolen avgör om hundägare måste betala 30.000

Nu får Miljödomstolen avgöra om det skall kosta ägarna till en hundgård i Gafsele 30.000 kronor att hundarna skäller för mycket och stör omgivningen. Åsele kommun har ålagt hundgårdsägarna att betala eftersom hundgårdens ägaren inte byggde upp bullerplank som de tidigare ålagts. Gårdsägarna har monterat en bullervägg av takplåt, men det räcker inte anser kommunen.

I Februari anmälde Miljönämnden i Åsele ärendet till Länsrätten men eftersom kravet om bullerdämpning stödjer sig på miljöbalken så hänvisades till Miljödomstolen, och där hamnar ärendet alltså nu.