Bättre ekonomi i den statliga sektorn

Den statliga sektorn, kommunerna och landstingen har fortsatt goda finanser. Det skriver Sveriges kommuner och landsting i en rapport som presenterades idag. Bakom det ligger fortsatt låg inflation och fortsatt konkunkturuppgång.

Hushållens ekonomi fortsätter också att stärkas, hävdar Sveriges kommuner och landsting i sin rapport och man bedömer att antalet anställda ökar och arbetslösheten minskar, och det kommer att påverka landstingets och kommunernas skatteintäkter positivt.

Men den här situationen gäller de närmaste åren. Från och med 2010 ökar inte sysselsättningen i samma takt som nu och skatteintäkterna ökar därför mindre, enligt Sveriges kommuner och landstings rapport.