2 miljoner satsas på snabbare kontakt med Försäkringskassan

För att sjukskrivna inte ska hamna i långa sjukskrivningar satsar Samordningsförbundet i Umeå 2 miljoner kronor för att sjukskrivna som vänder sig till vårdcentralen snabbare ska komma i kontakt med Försäkringskassan och andra myndigheter.

Att tidigt sätta in insatser och att den sjukskrivne får kontakt med Försäkringskassan, sjukvården och arbetsförmedlingen har sedan några år provats på vårdcentralen i Vindeln med goda resultat det säger Anders Östblom verksamhetschef för vårdcentralerna tre älvar, Vindeln, Vännäs och Bjurholm.

Och under två år ska nu flera vårdcentraler i Umeå arbeta på ett liknade sätt och Mikael Holmlund samordnare för projektet säger att tanken med det hela är att tjänstemän från de olika myndigheterna ska förstärka vårdcentralernas resursteam som jobbar med sjukskrivna.

I Samordningsförbundet i Umeå samarbetar landstinget, Umeå kommun, Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan när det gäller rehabiliteringsinsatser. De olika myndigheterna är med och finanserar en rad olika projekt som vänder sig till personer i åldrarna 18 till 30 år.